PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY I ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODCZAS ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID- 19 – AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 20.05.2021

 

>> KLIKNIJ I POBIERZ DOKUMENT <<

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Instrukcja mycia rąk.

Załącznik nr 2 Instrukcja Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę.

Załącznik nr 3 Instrukcja Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice .

Załącznik nr 4 Instrukcja dezynfekcji rąk.

DLO Racibórz
DLO Racibórz
DLO Racibórz
DLO Racibórz