Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu uprzejmie informuje, że w Banku Spółdzielczym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 3 został otwarty rachunek bankowy nr: 27 8475 0006 3001 0016 1105 0001, na który można wpłacać składki na Radę Rodziców.

Wysokość składki w roku szkolnym została ustalona w kwocie 50,00 zł.

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w dowolnych ratach, w terminie do dnia 30 kwietnia br.

Fundusze zgromadzone na rachunku bankowym Rady Rodziców będą służyły wspieraniu celów i zadań do pełnienia których powołane zostało Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące, np. dofinansowanie nagród dla uczniów, kosztów wycieczek, imprez szkolnych, itp.

Dokonując wpłaty należy podać: imię i nazwisko ucznia, tytuł wpłaty: składka na Radę Rodziców 2018/2019, właściciel konta to: Rada Rodziców w Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu, ul. Cecylii 10.