ZOSTAŃ MECENASEM

Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu.

 

To dzięki naszym Mecenasom realizujemy innowacje i projekty.
Podjęliśmy się realizacji koncepcji szkoły łączącej wartości chrześcijańskie z nowoczesnym kształceniem i nastawieniem na rozwój młodego człowieka i obywatela. Wspieramy wychowawczo rodzinę.

Nasze wartości tworzą klimat naszej szkoły:

ciekawość, wiedza, wiara, rodzina, otwartość, odwaga, współpraca, innowacyjność, kompetencja, kreatywność, ekologia, zdrowie, odpowiedzialność, pasja, przyjaźń, szacunek, tolerancja i twórczość.

Podejmujemy się nowatorskiej organizacji nauki i wychowania. Szkoła realizuje szereg innowacyjnych projektów, wpływających na wychowanie i samorealizacje młodych ludzi i ich nauczycieli.

Wesprzyj nasze projekty i innowacje. Inicjatywy kulturalne, społeczne i turystyczne – dzięki Twojemu wsparciu możemy zrobić jeszcze więcej. Osoby, firmy i instytucje zainteresowane objęciem Mecenatu nad Diecezjalnym Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu prosimy o kontakt.

kontakt@dloraciborz.pl

Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące
ul. Cecylii 10
47-400 Racibórz
tel. 32 400 50 00
+48 604 951 919

Konto bankowe: 95 8475 0006 2001 0016 0586 0001

 

Osoby, które byłyby zainteresowane przekazaniem darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze obejmujące działalność Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu mogą dokonywać wpłat na rachunek Diecezji Opolskiej (organ prowadzący Liceum), ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole o numerze 67 1240 1633 1111 0000 2651 3656 z tytułem „Darowizna na cele charytatywno- opiekuńcze – DLO w Raciborzu”.

Aby podatnik mógł dokonać odliczenia darowizny od podatku w rocznym zeznaniu PIT musi posiadać następujące dokumenty:

  • dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej jednostki (potwierdzenie wpłaty z konta bankowego)
  • oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (niezbędnego w chwili składania rocznego zeznania podatkowego) – w formie pokwitowania odbioru darowizny (wystawia Diecezja Opolska)
  • umowa pisemna darowizny dla celów dowodowych (przygotowuje Diecezja Opolska)
  • wykazanie w zeznaniu rocznym kwoty przekazanej darowizny, kwoty dokonanego odliczenia oraz danych pozwalających na identyfikację obdarowanego. Oprócz powyższych dokumentów niezbędnym jest, by Diecezja Opolska przedstawiła darczyńcy – w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na działalność charytatywno-opiekuńczą.

Jeśli darowizny dokonują małżonkowie, którzy nie będą mogli okazać organom podatkowym aktu darowizny zawartej przez oboje, a dowodem dokonania darowizny będzie przelew bankowy z rachunku jednego z małżonków, to prawo do odliczenia darowizny nabywa tylko ten małżonek, z którego rachunku dokonano przelewu.