W naszym liceum realizujemy innowację pedagogiczną!

Uczniowie naszego liceum na zajęciach języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, doradztwa zawodowego i godzin z wychowawcą realizują program innowacji pedagogicznej opracowany przez nauczycieli DLO.

Główne cele innowacji to:
1. Wykształcenie umiejętności samodzielnego uczenia się i planowania pracy.
2. Pobudzenie inicjatywności uczniów, wykształcenie umiejętności tworzenia własnych pomysłów i podejmowania działań do ich realizacji.
3. Podjęcie przez uczniów świadomej decyzji dotyczącej wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z planami dalszej kariery i planów życiowych.

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy pierwszej liceum, aby umożliwić im:

W zakresie przedmiotów: język polski, godzina z wychowawcą i doradztwo zawodowe:
1. wykształcenie umiejętności organizacji i planowania pracy – samodzielnej i w grupie,
2. poznania różnych metod uczenia się.

Wykształcenia umiejętności własnej techniki uczenia się, zapamiętywania i przetwarzania wiadomości i umiejętności.

3. poznanie swoich mocnych i słabych stron i planowanie dalszego rozwoju,
4.dokonanie świadomego wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym zgodnie z wymaganiami przyjęcia na kierunki studiów przez nich wybranych lub szkół związanych z dalszą edukacją,
5. poznanie wielu możliwości realizowania swoich planów zawodowych.

Wykształcenie postawy uczenia się przez całe życie.

Na zajęciach wiedzy o społeczeństwie:
6. poznanie i zrozumienie zasad działania instytucji państwowych i pozarządowych,
7. wykształcenie umiejętność kontaktowania się i wpływania na instytucje publiczne i niepubliczne,
8. poznanie i rozumienie roli i zakresu odpowiedzialności instytucji stanowiących politykę na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym, europejskim i międzynarodowym,
9. poznanie, zrozumienie i kształtowanie relacji interpersonalnych w rodzinie, grupie, społeczeństwie, które zapewniają właściwy rozwój psychofizyczny.

Wykształcenie postawy aktywnego wpływania na respektowanie wartości i reguł społecznych.

Na zajęciach wiedzy o społeczeństwie będą organizowane wyjścia do instytucji i urzędów, m.in.:
1. Urzędu Miasta.
2. Sądu Rejonowego.
3. Policji.
4. Banku.
5. Urzędu poczty.
6. Kancelarii prawnej.

Główne metody stosowane w innowacji to wycieczka i metoda problemowa: zorganizowane wyjścia do urzędów i instytucji, pozwala na doświadczenie przez uczniów zasad pracy danej instytucji i jej przedstawienie metodą decyzyjną – uczniowie wprowadzeni w złożoną sytuację, samodzielnie muszą ją zrozumieć i podjąć odpowiednie decyzje, rozwiązując problem przewidują skutki poszczególnych założeń. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, przedsiębiorcami, hobbystami i pasjonatami pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy i pomoże w rozwijaniu ich pasji.

 

Autorkami innowacji pedagogicznej są: Pani Weronika Bronowska – wicedyrektor Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Pani Marta Rajchel – nauczycielka języka polskiego oraz Pani Alicja Kołton – nauczycielka doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości.