INNOWACJE

W DIECEZJALNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RACIBORZU

 

INNOWACJA „Zaplanuj swoją przyszłość”.
Autorzy: Marta Rajchel, Alicja Kołton, Weronika Bronowska.

To nowatorskie połączenie zajęć z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości i zajęć z wychowawcą. Innowacja skierowana jest do uczniów pierwszej klasy liceum. Uczniowie poznają techniki uczenia się, samodzielnej pracy i jej planowania. Uczniowie zdobywają te umiejętności w sposób kreatywny na zajęciach lekcyjnych i warsztatach. Na spotkaniach z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów, pasjonatami i hobbystami uczniowie poznają wiele możliwości realizowania swoich planów zawodowych i kształtowania kompetencji oraz wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego. Nabywają umiejętności planowania przyszłości naukowo – zawodowej i uczenia się przez całe życie.

W ramach innowacji organizowane są wyjścia i warsztaty do instytucji takich jak: Sąd Rejonowy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, banki, poczta i zakłady produkcyjne aby praktycznie zapoznać młodych ludzi z zasadami funkcjonowania w społeczeństwie i wykształcić aktywną postawę obywatelską i prospołeczną.

 

INNOWACJA „Ekologia – jestem na tak”
Autorzy: Joanna Urban, Weronika Bronowska, Bogumiła Fica.

Miedzydyscyplinarna i kompleksowa innowacja łącząca treści ekologii na zajęciach i warsztatach z biologii, historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii, języka polskiego, religii, doradztwa zawodowego. Skierowana do wszystkich uczniów liceum. Uczniowie poznają główne założenia ekologii w życiu codziennym, nabywają wiedzy i umiejętności aktywnej zmiany przyzwyczajeń i nawyków aby działać na rzecz poprawy środowiska naturalnego. Łącząc zajęcia i treści z programem „Mała zmiana – duża różnica” młodzi ludzie tworzą pokolenie świadomych eko obywateli w domu i społeczeństwie. Poznają i rozumieją rolę i zakres odpowiedzialności instytucji na poziomie lokalnym, regionalnym,
narodowym i światowym. Twórczo realizują ekologiczne założenia w ogrodzie szkolnym i społeczności szkolnej. Inicjują działania ekologiczne.

 

INNOWACJA „Jaki ton? Bon ton! Z kulturą na co dzień”
Autorzy: Sabina Chroboczek – Wierzchowska, Weronika Bronowska.

Innowacja adresowana do uczniów klasy drugiej liceum. Oryginalna i nowoczesna innowacja pozwalająca na wszechstronne i kompleksowe
wykształcenie umiejętności stosowania zasad savoir-vivre w życiu codziennym. Realizowana na zajęciach języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie, doradztwie zawodowym i lekcji z wychowawcą.
Uczniowie poznają tajemnice prawidłowych zasad zachowania się na przyjęciach, spotkaniach biznesowych, rozmowach o pracę oraz nabywają umiejętności doboru stroju do sytuacji i miejsca. Kształcą umiejętność prowadzenia korespondencji i rozmów. Poznają język dyplomacji, uczestniczą w warsztatach prowadzenia dyskusji i przemawiania. Zyskują pewność dobrze wykształconych ludzi połączoną z solidnymi zasadami wychowania. Innowacja pozwala na poznanie, okazywanie szacunku i tolerowanie innych kultur, obyczajów i zwyczajów. Uczy przeciwdziałania hejtowi i wspiera poszukiwania młodych ludzi do odnajdowania autorytetów. Motywuje do nauki i wspiera w precyzowaniu celów zawodowych.

Celem innowacji jest wykształcenie w uczniach wysokiej kultury osobistej i umiejętności zachowania się w różnych miejscach.

 

PROJEKTY i PROGRAMY

REALIZOWANE  W DIECEZJALNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RACIBORZU

 

PROJEKT „MAŁA ZMIANA – DUŻA RÓŻNICA”
To projekt realizowany w oparciu o wolontariat, w obszarach zdrowego żywienia, proekologii, współpracy ze środowiskiem lokalnym i przedsiębiorczości.
Autorzy: Weronika Bronowska, Irena Kolonko, Marta Rajchel, Berenika Rudzka, Bogumiła Fica i Justyna Wallach.

liceum Raciborz

 

To nowoczesny projekt łączący ekologię, edukację prozdrowotną i uprawę ogrodu. Oparty o współpracę w grupie.
Projekt ten jest dedykowany dla uczniów klas pierwszych DLO. Podzielony jest na etapy realizacji w obszarach edukacji zdrowego żywienia., gdzie uczniowie poznają składniki żywności i nabywają umiejętności zdrowego wyboru produktów żywieniowych. Poznają zawartość cukru w produktach codziennie spożywanych przez nich i ich rodziny, są świadomi konsekwencji złych nawyków żywieniowych. Wykonują samodzielnie współpracując w grupie zdrowe przekąski, zakwas z buraków i suszone owoce. Przygotowują przy współpracy z wychowawcami i Radą Rodziców poczęstunek na spotkanie świąteczne. Prezentują realizację projektu. Planują i organizują uprawę sensorycznego ogrodu szkolnego dla pszczół z miododajnymi roślinami.

Zobacz, jak wygląda nasz ogród >> KLIKNIJ TUTAJ <<

Uprawiają ogród razem z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Organizują ekologiczne rozwiązania w ogrodzie takie jak odzyskiwanie wody deszczowej, kompostownik, domki dla owadów i jeży. Zimą dokarmiają ptaki. Zbierają plony aby przekazać je następnym klasom pierwszym, zwłaszcza buraków z których zostanie wykonany zdrowy i naturalny zakwas z buraków na następne spotkanie świąteczne. W ten sposób zachowuje się ciągłość i współpracę między klasami. Uczestniczą w wycieczkach ekologicznych i promocji turystyki. Projekt ulega ciągłej ewaluacji i dostosowaniu do grupy go realizującej.

 

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO z elementami edukacji finansowej dla liceum ogólnokształcącego.
Autor: Weronika Bronowska

Innowacyjny program doradztwa zawodowego realizowany przez wszystkie lata nauki w liceum w oparciu o zajęcia grupowe i indywidualne spotkania z doradcą.

Program oparty na samorealizacji , poznaniu mocnych stron i uzdolnień uczniów, określeniu celów i opracowaniu planu ich realizacji. Nabyciu przekonania o możliwości uczenia się przez całe życie i nieustannym poszerzaniu kwalifikacji. Warsztaty rozwoju osobistego połączone z ćwiczeniami umiejętności otwartego wyrażania siebie. Edukacja finansowa oparta na tezach R.T.Kiyosaki i B.Singera oraz M.Mszycy i K.Rowińskiej. Program uświadamia i pokazuje, że nabywanie i tworzenie aktywów oraz korzyści podatkowe inwestorów i przedsiębiorców są ważniejsze dla przyszłości, niż wysokie zarobki pracownika. Program uczy młodych ludzi na temat pieniędzy, aby przygotować ich na wyzwania i okazje w obecnym świecie. Uczniowie zostaną przygotowani do autoprezentacji, poszukiwania pracy i tworzenia zespołu oraz podstaw opracowania biznesplanu oraz działalności gospodarczej i poznaniu umiejętności menadżerskich. Głównym celem programu jest rozwój osobisty uczniów i przebudzenie ich talentu finansowego.

 

PROJEKT: TBI – DLO „Akademia młodego operatora CNC”

Autorzy: dr Piotr Kiszka, Weronika Bronowska

Opiekunowie projektu: Alicja Kołton, Weronika Bronowska

 

( na zdjęciu od lewej: Ks. Dyr. Adrian Bombelek oraz Prezes firmy TBI – Pan Ireneusz Cela w dniu podpisania umowy)

 

Innowacyjność naszej szkoły realizujemy w nowym projekcie w którym łączymy zindywidualizowaną ofertę nauczania z nowoczesna technologią.

Chętni uczniowie DLO mają możliwość udziału w projekcie z zakresu: robotyki, programowania maszyn CNC, metrologii i nowoczesnego zarządzania produkcją i firmą.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w najnowocześniejszej w Europie !!! sali szkoleniowej TBI Technology wyposażonej w sterowanie Heidenhain i TNC 530, TNC 620 oraz TNC 640 wraz z wszystkimi dostępnymi opcjami.

Tak rodzą się innowacyjne rozwiązania!

Ludzie nastawieni na rozwój, budują skojarzenia – łączą rzeczy niemożliwe do połączenia!

Projekt TBI i DLO połączył ludzi, którzy myślą i pracują w odmienny sposób ale mają wspólny cel – niestandardowy rozwój młodych ludzi, którzy mogą poznać różne dziedziny nauki i rozwijać swoje pasje.

Dołącz do projektu! Myśl innowacyjnie – nie bój się eksperymentować!

 

PROJEKT: Eko Okna – DLO „Moje okno na świat”

Autorzy projektu: Małgorzata Siwochowicz, Sabina Chroboczek-Wierzchowska, Ks. Dyr. Adrian Bombelek

 

eko okna

W ramach projektu „ Moje okno na świat” wyposażymy uczniów naszego liceum w umiejętność znalezienia drogowskazów dalszego  zdobywania i rozwijania ich kompetencji kluczowych, określenia  predyspozycji zawodowych, lepsze poznanie siebie (temperament, cechy charakteru), swojego systemu wartości  oraz planowania kariery edukacyjno – zawodowej, jako procesu występującego przez całe życie. Rynek pracy stale się zmienia a nowoczesne technologie stawiają przed młodymi ludźmi nowe wyzwania, dlatego kolejne etapy naszego projektu polegać będą na obserwowaniu pracy poszczególnych działów i w miarę możliwości włączaniu się w pracę firmy w ramach wolontariatu. Dzisiejsze trendy podkreślają rolę człowieka wszechstronnie wykształconego, posiadającego jak najwięcej doświadczeń, które będą mu przydatne w pracy (działalności zawodowej) co bez żadnej wątpliwości wpisuje się w ramy naszego projektu. Wybranie satysfakcjonującej uczniów ścieżki zawodowej, elastyczność i gotowość do nauki przez całe życie otworzy ich osobiste „okno na świat”. Trzymamy kciuki!!

ekookna

 

WOLONTARIAT

W DIECEZJALNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W RACIBORZU

 

PROJEKT: Zwolnieni z teorii

Opiekun projektu: Barbara Marcol zwolnieni z teorii

Jest to program ogólnopolski pozwalający uczniom na samodzielną realizację projektów społecznych. Pomaga im w tym platforma edukacyjna ,,zwolnieni z teorii”. Uczniowie otrzymują również wsparcie nauczycieli, którzy czuwają nad organizacją całego przedsięwzięcia. Młodzież ma okazję zdobyć doświadczenie w zarządzaniu projektami społecznymi, pozyskiwaniu partnerów, a także doskonalić kompetencje miękkie i twarde. Jest to doskonały sposób na pokazanie i rozwijanie przez uczniów swoich zainteresowań. Projekt wykracza poza teorię, zachęca do aktywnego działania na rzecz społeczeństwa, a przede wszystkim uwrażliwia młodych ludzi na problemy i pozwala je pokonywać. Pierwszy projekt społeczny został zrealizowany w 2021 roku pod hasłem ,,Bohaterowie naszych czasów”.

W roku szkolnym 2021 – 2022 rozpoczęliśmy realizację projektu społecznego pt. ,,Psia logistyka”.

 

 

PROJEKT: Podaj Łapę

Opiekun projektu: Joanna Ulman- Szłapka

podaj łapę

 

Szkolny Klub Wolontariatu i społeczność DLO stawia na pomoc zwierzętom.

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie i pracownicy raciborskiego DLO zorganizowali akcję „Podaj łapę”, która  polegała na zbiórce najpotrzebniejszych rzeczy dla podopiecznych schroniska w Raciborzu.

W tym roku szkolnym ogłosiliśmy kolejną edycję tej akcji.

Obecnie akcja ta została wzbogacona o dodatkowe zadania. Ze względu na niewielką świadomość dzieci i młodzieży dotyczącą jakości karm, którymi są żywione zwierzęta wystosowaliśmy prośbę o przeprowadzenie pogadanek w klasach, w szkołach które przyłączyły się do akcji.

Pogadanki dotyczyły właściwego odżywiania zwierząt. Pamiętajmy, że nie ilość, a jakość ma znaczenie, że jakość karmy wpływa na zdrowie, dobre samopoczucie, a przede wszystkim przyspiesza powrót do zdrowia niejednokrotnie skrzywdzonych przez człowieka zwierząt. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie składu karmy, tak, aby zawierały mięso.

Jakie są nasze cele ? Bardzo proste :

– pomoc w rozwoju schroniska i ulepszenie warunków życia zwierząt, zwłaszcza w czasie ZIMY!

– rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz pomocy zwierzętom, oraz pobudzenie aktywności i umiejętności współpracy uczniów w pracach na rzecz zwierząt i środowiska lokalnego.

– uświadomienie dzieciom i młodzieży, że jakość karmy ma ogromne znaczenie dla zdrowia, dobrego samopoczucia i rekonwalescencji skrzywdzonych przez los zwierząt.