O nas

dlo_raciborz_liceum_logo(2)

Z dniem 1 września 2018 roku w Raciborzu rozpoczęło działalność Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące. Jest to drugie katolickie liceum w diecezji opolskiej, którego Organem Prowadzącym jest Kuria Diecezjalna.

Uczniowie – nie tylko katolicy, kształcą się w duchu otwartej i tolerancyjnej zasady poszukiwania i określania samego siebie, własnego celu w życiu.

Zadaniem szkoły jest kreatywne wspieranie i odkrywanie uzdolnień i pasji młodego człowieka. Wskazanie dalszej możliwości kształcenia oraz przygotowania do dorosłego życia.

Liceum w Raciborzu czerpie z rozwiązań i doświadczeń edukacyjnych Liceum Humanistycznego w Nysie, które należy do grupy 100 szkół w Polsce, mogących określać się mianem Złotej Szkoły. W rankingu przeprowadzonym w 2018 r. szkoła w Nysie zajęła 1 miejsce w województwie opolskim jeżeli idzie o zdawalność matur, a 2 w rankingu szkół ogólnokształcących.

Bazując na tych doświadczeniach edukacyjnych nowe DLO w Raciborzu dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do regionu raciborszczyzny.

Myślą wiodącą szkoły jest indywidualizacja nauczania oraz nakreślenie sposobów samorealizacji uczniów i planowania kariery zawodowej.

Kadrę szkoły stanowią nauczyciele i pracownicy administracyjni o wysokich kwalifikacjach, ustawicznie doskonalący się, którzy mają być wzorem osobowym i autorytetem dla uczniów.

Specyfika naszej szkoły wynika z misji naszej placówki. Jej misją jest stworzenie takiego środowiska wychowawczego, które umożliwia rozwój duchowy, intelektualny, kulturalny oraz fizyczny naszej młodzieży.

Zasady oparte o chrześcijańską antropologię stanowią podstawę zasad wychowania w szkole. Szkoła kształci u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i kształtowania relacji społecznych, wspiera rodziców/opiekunów jako wychowawców.

Nasza szkoła to nie tylko instytucją, która jest zainteresowana jedynie przekazywaniem wiedzy, lecz także, o czym się niekiedy zapomina, miejscem, które przekazuje młodzieży najważniejsze wartości.

Przyszły absolwent Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu to młody, wykształcony, aktywny człowiek o ukształtowanym systemie moralnym, wychowany w tradycji chrześcijańskiej, radzący sobie z wyzwaniami współczesnego człowieka w społeczeństwie, o jasno ukierunkowanym światopoglądzie.

DLO zaprasza w swoje progi nie tylko młodzież z Raciborza, ale również z okolic Głubczyc, Kietrza, Kędzierzyna-Koźla, Kuźni Raciborskiej czy innych okolicznych miejscowości. Młodych ludzi, którzy chcieliby kształcić się w DLO zapraszamy do naszej szkoły.

Ks. Adrian Bombelek,

Dyrektor Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu

Co nas wyróżnia?