Ankieta dla kandydatów

Aby ułatwić uzupełnianie ANKIETY przygotowaliśmy EDYTOWALNY PLIK PDF.

1. Pobierz plik PDF na swój komputer.

2. Uzupełnij dane w dokumencie, klikając w poszczególne kwadraty z miejscem na odpowiedzi.

3. Wydrukuj.

4. Podpisz i daj podpisać Rodzicowi lub Opiekunowi. Prosimy również o własnoręczne wpisanie daty.

5. Dostarcz ankietę wraz z pozostałymi, niezbędnymi dokumentami.

 

 

Dla zwolenników tradycyjnych metod uzupełniania przygotowaliśmy również plik do wydrukowania i uzupełnienia ręcznie.

Jeśli wolisz taką metodę, proszę kliknij w przycisk znajdujący się po prawej stronie.

 

Dostarczając nam dokumenty, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji do naszej szkoły. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądanie zaprzestania ich przetwarzania. Jeśli proces rekrutacji nie zakończy się pozytywnym wynikiem i nie zostaniesz przyjęty do naszej szkoły, Twoje dane zostaną skasowane w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Administratorem danych osobowych jest Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu, ul. Cecylii 10 47-400 Racibórz.

 

 ANKIETA WYBORU PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH

DLA KANDYDATÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

ANKIETA DLA KANDYDATÓW KOŃCZĄCYCH GIMNAZJUM

TERMINY REKRUTACJI:

składanie dokumentów (ankieta dla kandydatów , świadectwo ukończenia kl. II – Gimnazjum; kl. VII -Szkoły podstawowej.) od 25.02.2019 do 21.06.2019 r. (piątek)

dostarczenie informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum lub informacji o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej od 21.06.2019 do 26.06.2019 r.

rozmowy kwalifikacyjneod 24.06.2019 do 27.06.2019 r.

ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły – 28.06.2019 r. o godz. 09.00 (piątek)

potwierdzenie przez kandydata i jego rodziców swojej decyzji poprzez podpisanie umowy od 28.06.2019

testy językowe dla uczniów przyjętych do liceum: ostatni tydzień sierpnia 2019

rekrutacja uzupełniająca  w przypadku dysponowania wolnymi miejscami – 29.06.2019 r. –  31.08.2019 r. 

 

WSZELKIE INFORMACJE DOT. REKRUTACJI UDZIELANE SĄ

POD ADRESEM MAILOWYM: rekrutacja@dloraciborz.pl

KONTAKT